Shiva Yantra

Amintește-ți de Sine!

Kali Yantra

Ka este Brahma – Dumnezeu Tatăl – este Ananta – Infinitul –La este Atma – sufletul  universului – care nu este diferit în esență de Jivatma – sufletul nemuritor individual – și înseamnă subtil.

FORȚA NEMĂRGINITĂ A MARII PUTERI COSMICE A TIMPULUI, KALI

Spiritul viu al practicii Yoga​

Creatoarea și păstrătoarea ordinii infinite.

Prin grația sa nemărginită Marea Putere Cosmică Kali este asociată cu puterea creatoare a timpului și a morții.
Aspectul său matur susține viața în timp ce-și desfășoară simultan funcția de creație și dizolvăre. Marea Putere Cosmică a Timpului Kali este conștiința ciclică a timpului și a naturii care depășește intervalul scurt al destinului individual.
În interiorul lotusului cu opt petale, cele trei cercuri simbolizează cele trei aspecte ale timpului: trecut, prezent și viitor. Ca energie creatoare supremă reprezintă creația Prakriti și este cauza materială, instrumentală și eficientă a naturii materiale,
Dorința sa creatoare impulsionează forța materială să se diversifice într-un număr infinit de forme. Pătratul exterior se numeste bhupur sau scaunul yantrei ai are patru porți la est, vest, nord și sud, corespunzătoare celor patru puncte cardinale ca in cazul oricrei alte yantre. Linia din jurul bhupur-ului, conturul auriu al porților și culoarea albastră formează trei straturi. Acestea simbolizează cele trei stări ale materiei: solidă, lichidă și gazoasă - dar și cele trei lumi: lumea fizică, lumea astrală și lumea cauzală.

Frumusețea mișcării

Kali înseamnă frumusețe. Rădăcina kal, vine de la “a număra”, a “măsura” sau a “a pune în mișcare”, implicit a “timpului”. De asemenea, se referă la ceea ce este frumos și bine măsurat. Timpul, în sine este mișcare, ritm, dansul care stă la baza oricărei frumuseți. Marea Putere Cosmică a Timpului, Kali este însăși ritmul forței de viață ce permite mișcarea.

Eternitatea

Eternitatea

Viața sau Prana este manifestarea principiului etern al Ființei, Sat. Ne dorim să trăim mereu, dar numai cel ce este nemuritor poate fi deoarece nimic nu-i poate schimba propria natură. Ce este muritor și tranzitoriu va trece. Pentru a câștiga eternitatea, natura noastră muritoare trebuie să fie sacrificată. Trebuie să ne desprindem de toate atașamentele, inclusiv de atașamentul față de trup. Ne agățăm de lucruri pe care niciodată nu le vom putea ține iar frustrarea crește pentru că le vom pierde în cele din urmă. Prin urmare, sacrificiul naturii muritoare este ceva inevitabil. Renunțând voluntar la atașamente, obținem nemurirea. Dacă așteptăm sfârșitul, intrăm în confuzia nașterilor repetate, într-o încercare zadarnică de a ne satisface dorințele neîmplinite. Dorința de a trăi pentru totdeauna reflectă ființa noastră veșnică, adevărata noastră natură ce nu se schimbă și cu atât mai puțin va trece. Marea Putere Cosmică a Timpului, Kali este însăși ritmul forței de viață ce permite mișcarea.

Studiul

Yoga, face parte dintr-un proces organic de evoluție superioară, prin care, în mod natural, ajungem să depășim limitele exterioare într-o stare de libertate interioară și de mulțumire. Tantra Yoga, Veda și Ayurveda sunt aspecte diferite ale aceleiași tradiții, fiecare inerentă celeilalte. Studiul relației strânse dintre ele face posibilă înțelegerea, probabil a singurului sistem integral planetar de dezvoltare spirituală.

Shiva Mahakala, contrapartea Marii Puteri Cosmice a Timpului, Kali

Cultul lui Shiva, figura centrala în panteonul Hindus, este unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase din istoria spirituală a Indiei. Personificarea supremului divin, Shiva în aspectul său particular al timpului transcendent, nedivizat așa cum a fost înainte și după creație, în vastitatea sa, este numit Mahakala. În interiorul creației el este mișcarea și ritmul timpului, forța ce mișcă întregul univers.
Pentru cei care caută eliberarea supremă Shiva Mahakala are o importantă fundamentală. Invocarea sa este invocarea unei forțe de o dimensiune extraordinară. El este cel care ajută ființele umane să-și învingă aspectele negative și obstacolele de pe calea spirituală.
În tradiția tibetană, Mahakala, este unanim considerat a fi protectorul învățăturilor spirituale. El mai este numit și Kalachakra, Stăpânul Roții Timpului, fiind divinitatea tutelară a sistemului mistic Kalachakra Tantra.

Transfigurarea

În Tantra, relația dintre om și cosmos a fost transfigurată, omul a devenit "cosmosul". Semnificația omului în ordinea cosmică, se înălță în măsura în care omul î-și poate vedea trupul ca un instrument Yantra cu puteri nelimitate, capabil să transforme chiar și capacitățile sale de bază în valori veșnice. Un ecou, o exaltare a puterii lumii dumnezeiești în om. Într-adevăr, corpul uman, transfigurat, condensează întregul univers.

Cunoașterea infinitului

Albastrul este culoarea spațiului infinit și al timpului etern. Aceasta arată transcendența Marii Puteri Cosmice a Timpului, Kali în lumea cunoscută. Puterea cunoașterii ne revelează eternul și ne oferă tăria de a depăși toate limitările.

Puterea Yantrei

În forma yantrei Marii Puteri Cosmice Kali, este condensată puterea de anihilare a timpului, a energiilor creației și ale dizolvării. Kali, ni se revelează ca sursă conștientă sau originea lumii. Ea este aspectul energetic (Shakti) ce posedă natura materială a cărei calitate cinetică inepuizabilă se unește cu Absolutul etern în iubire. Yantra Marii Puteri Cosmice a Timpului Kali, este una dintre cele mai iubite yantre ale panteonului hindus și a câștigat în Tantra o popularitate extraordinară prin faptul că întruchipează principiile metafizice cheie, ale tradiției tantrice. Kali este un simbol al puterii ce prezintă unitatea transcendentului în forma feminină.

Mărturii despre Kali Mama Divină

puterea ascunsă din noi ce ne amintește constant că libertatea finală trebuie să fie atinsă ca rod al acțiunii karmice.

Iată cum explică Ramakrishna într-un limbaj simplu, conceptul întregului:

Brahman și Shakti sunt identici.
Dacă îl acceptați pe unul, trebuie să îl acceptați pe celălalt.
Este ca focul și puterea lui de a arde.
Dacă vedeți focul, trebuie să recunoașteți și puterea sa de a arde.
Nu te poți gândi la foc fără puterea lui de a arde și nici nu te poți gândi la puterea de a arde fără foc. Nu poți concepe razele soarelui fără soare și nici nu poți concepe soarele fără razele sale.
Astfel, nu ne putem gândi la Brahman fără Shakti sau la Shakti fără Brahman.
Nu ne putem gândi la Absolut fără Relativ, sau la Relativ fără Absolut.
Puterea primordială este în joc. Ea creează, păstrează și resoarbe jocul, așa cum era.
Această Putere se numește Kali.
Kali este cu adevărat Brahman, iar Brahman este cu adevărat Kali.
Este una și aceeași Realitate. 
Când ne gândim la El ca fiind inactiv, adică neimplicat în actele creației, conservării și resorbției, atunci îl numim Brahman.
Dar când se implică în aceste activități, atunci îl numim Kali sau Shakti. 
Realitatea este una și aceeași; diferența se află în nume și formă.

Ramakrishna

Un personaj pe ecranul global al Conștiinței Mamei Pământului și o întruchipare agresivă pe ecran, Kali, Zeița distrugerii.

Angelina Jolie

Pentru Aurobindo, Marea Putere Cosmică a Timpului „mediază între personalitatea umană și natura divină” și este „puterea responsabilă pentru susținerea proceselor biologice, fiziologice și morale”. Prin urmare „se manifestă nu numai prin legile naturii, ci și prin procesele de viață, atitudinile, dispozițiile și starea individului de robie sau eliberare.”

Sri Aurobindo

Întrebări fregvente​

Cele mai dese întrebări.​

Literal, Yantra înseamnă suport sau instrument. O Yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare și meditație. 

Pentru a-i înțelege adevărata natură noțiunile noastre de geometrie trebuie să cedeze în fața celor ale dinamicii pentru ca apoi să putem realiza puterea yantrei ce crește proporțional cu precizia diagramei și puterea de abstractizare.

Acțiunea sa poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel, yantra stimulează omul să exploreze și să-i dezvăluie misterul care este o legătura între el și cosmos.

O Yantra poate fi la fel de monumentală ca un templu hindus sau mică ca un pandantiv. Indiferent de dimensiunea acesteia aceasta marchează diferite etape în pelerinajul spiritual al omului.
Acțiunea de realizare a acesteia este imperativ necesară să fie îndreptată către Dumnezeu în comuniune cu sfera de forță a Puterii Cosmice.

Experimentele lui Jung au demonstrat că un astfel de simbol nu este “fabricat”, ci descoperit prin surse interioare. Yantra izvorăște dintr-o constrângere umană universală și întruchipează principii etrene ce nu se îndepărtează de viață, fizic și spiritual.

Yantra acționează ca o cheie și deblochează relația cu energiile corespondente în conștiința personală precum și în cea colectivă. Acestea funcționează ca simboluri revelatoare ale adevărurilor cosmice și ca instrucțiune grafică al aspectului spiritual al experienței umane. Toate formele primare ale yantrei sunt simboluri psihologice corespunzătoare stărilor interioare ale conștiinței umane, prin care este posibil controlul și extinderea forțelor psihice.

Elementele comune ale yantrelor sunt: bindu sau punctul central; triunghiul; patratul și cercul.
În yantră, acestea funcționează ca „forme gând”, care sunt astfel construite încât aspirantul să înțeleagă prin ele diferitele tipare particulare de forță sau dinamică. A te identifica în totalitate cu configurația unei yantre înseamnă a „realiza” sau a elibera forțele inerente pe care le denotă fiecare formă.

Yantra energiei primordiale, Kali

Marea Putere Cosmică a Timpului, Kali reprezintă activitățile cosmice ale creației și disoluției, iar Kali Yantra nu este doar instrumentul prin care se stabilește comuniunea cu sfera Sa de forță, ci și o proiecție simbolică a adevărurilor metafizice pe care Marea Putere Cosmică a Timpului le personifică.